Dummy-komponentit

Dummy-komponentitKysy suoraan tarvitsemallasi komponenttityypillä. Edullisemmat dummy-harjoituskomponentit ovat mekaanisesti ja lämpömassaltaan täysin vastaavia aktiivisten osien kanssa. Tilanteissa joissa ainoastaan mekaaniset ominaisuudet ovat määräävinä voidaan dummy -komponetteja käyttää aktiivisten osien sijasta. Tälläisia tilanteita ovat esimerkiksi juotosharjoitukset, juotoskoneiden lämpöprofiloinnit ja erilaiset tuotantokoneiden testiajot. Dummy -komponentteja löytyy lähes kaikissa koteloversioissa.